Registrace pro učitele, studenty, účastníky z neziskových organizací a veřejnost

Konferenční poplatek (účast na konferenci 2 nebo 3 dny)

Konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 1 090 Kč (pro studenty do 26 let 300 Kč).

Konfereční poplatek umožňuje:

 • účast na libovolném počtu přednášek
 • účast na libovolném počtu workshopů
 • účast na společenském programu

Konferenční poplatek zahrnuje:

 • organizační náklady
 • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací
 • zpracování a vydání e-sborníku přednášek
 • náklady na společenský program

Registrace na 15. ročník konference Počítač ve škole již byla ukončena.

Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem nejpozději týden před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou (staraatgynome [dot] cz).

 


Konferenční poplatek (účast na konferenci 1 den)

Jednodenní konferenční poplatek pro učitele, účastníky z neziskových organizací a veřejnost činí 790 Kč (pro studenty do 26 let 200 Kč). Vycházíme vstříc všem, kteří se nemohou na tři dny uvolnit ze školy a současně chtějí ušetřit za nocleh. Jednodenní konferenční poplatek nezahrnuje účast na společenském večeru.

Konferenční poplatek umožňuje:

 • účast na libovolném počtu přednášek během jednoho dne konference
 • účast na libovolném počtu workshopů během jednoho dne konference

Konferenční poplatek zahrnuje:

 • organizační náklady
 • zpracování a vydání tištěného sborníku anotací
 • zpracování a vydání e-sborníku přednášek

Registrace na 15. ročník konference Počítač ve škole již byla ukončena.

 
Faktura k uhrazení poplatku Vám bude zaslána e-mailem nejpozději týden před konáním konference. V případě jakýchkoli dotazů ohledně fakturace se prosím obraťte na p. Petru Starou (staraatgynome [dot] cz).

 


Storno podmínky pro učitele, studenty, účastníky z neziskových organizací a veřejnost

Účast na konferenci je možné stornovat nejpozději 20. března 2018.

Pozdější storna přihlášek z organizačních důvodů nepřijímáme. Místo přihlášeného účastníka je možná účast náhradníka z téže organizace. Účastnický poplatek v případě neúčasti nevracíme, pouze zašleme daňový doklad a konferenční materiály.

Registrací na konferenci vyjadřuje účastník souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

 

Akreditace

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikce, číslo akreditace 36534/2015-1-865 v délce 25 hodin. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ, konkrétně aktivita III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin, varianta ICT.

 

Odpovědnost za škody

Každý účastník konference odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku účastníků konference.