Registrace pro firmy

Konference Počítač ve škole si také díky aktivní účasti komerčních firem vybudovala pevné místo v oblasti setkávání učitelů se zájmem o nové metody výuky. I přes název konference se již dávno nejedná pouze o využití počítače, ale jde o celou řadu interaktivních prostředků, mobilních zařízení, softwarových řešení i webových aplikací, které do výuky stále více pronikají. Konference se účastní tradičně okolo 200 pedagogů z celé republiky a je jedinou akcí tohoto typu, která pokrývá všechny vzdělávací oblasti základního a středního školství v ČR.

 

Pokud se stanete naším sponzorem, získáváte nejen celou řadu zajímavých nadstandardních možností propagace vaší firmy, ale především podpoříte aktivní pedagogy z celé republiky a umožníte jim výměnu zkušeností, navázání vzájemné spolupráce a načerpání dalších nápadů a námětů pro zdokonalování výuky. 

 

Konferenční poplatek pro firmy

Firemním účastníkům nabízíme 4 varianty účasti na konferenci, z nichž si mohou vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jejich požadavkům:

  • Vystavovatel – konferenční poplatek 8 000 Kč
  • Stříbrný sponzor – konferenční poplatek 20 000 Kč
  • Zlatý sponzor – konferenční poplatek 30 000 Kč
  • Generální sponzor – konferenční poplatek stanoven individuální dohodou

Přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v přiloženém souboru.

REGISTRACE FIREMNÍCH ÚČASTNÍKŮ BYLA UKONČENA 1. BŘEZNA 2018.

 

Storno podmínky

Registrace firemních účastníků na konferenci je závazná a není možné ji stornovat.

Obsah sjednaného plnění (výstavní prostor, přednáška) nesmí firma bez souhlasu organizátorů poskytnout třetí osobě, a to ani z části, či na omezenou dobu.

Registrací na konferenci vyjadřuje firma souhlas s výše uvedenými storno podmínkami.

 

Odpovědnost za škody

Každý účastník konference odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku účastníků konference.