Zapněte si mobilní telefony – online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce

Prezentující/autoři: 
Petr Sudický
Typ vystoupení: 
přednáška

Zajímavou a rychle se rozvíjející oblast e-learningu v současnosti představují online nástroje webu 2.0, které lze používat přímo v rámci prezenčních hodin a které obohacují klasicky pojatou výuku, tedy výuku mimo virtuální e-learningové prostředí, o různá efektivní technologická řešení. Může se jednat o jednoduché testy nebo ankety, programy pro práci s obrázky nebo zvuky, aplikace využívající GPS nebo dokonce nástroje rozšířené reality. Výhodou většiny takovýchto nástrojů je vysoká míra jejich interaktivity (studenti s nástrojem aktivně pracují), jednoduchost nastavení a ovládání (typicky samostatné jednoúčelové programy bez nutnosti přihlašování z pohledu studenta) a možnost zapojení mobilních zařízení (přes webové rozhraní, nebo pomocí speciálně vyvinuté aplikace) v rámci hodiny.

Přednáška se zaměřuje na skupinu online nástrojů podporujících okamžitou zpětnou vazbu během prezenční výuky (např. hlasování, ankety, testy a komentáře) a uvádí charakteristiky několika skupin volně dostupných nástrojů, kterými mohou učitelé rychle a jednoduše obohatit svou pedagogickou praxi a celkově podpořit efektivitu výukového procesu.

 

Interaktivní zeď pro zpětnou vazbu

Anketa na závěr

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 6