Využívanie IKT na školách v SR

Prezentující/autoři: 
Roman Baranovič
Typ vystoupení: 
přednáška

 

IKT sa na školách v Slovenskej republike systematicky využívajú od roku 2000. Za uplynulých 12 rokov sa realizovalo viacero projektov, ktorá sa zaslúžili o integráciu IKT do vzdelávania a života školy. V svojej prednáške porozprávam o aktuálnom stave využívania IKT na školách v Slovenskej republike, štatistikách ako aj ťažiskových oblastiach využívania IKT akými sú vzdelávací obsah, budovanie infraštruktúry a zapojenie do zefektívňovania administratívnych procesov v podobe Bezpapierovej školy. Predstavím tiež projekty ako eAktovka alebo Digitálna mapa škôl.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 6