Trendy ve vzdělávání s ICT v roce 2013

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Typ vystoupení: 
přednáška

 

Příspěvek stručně představuje vybrané technologické trendy, které v roce 2013 ovlivní nebo již ovlivňují pedagogickou praxi a školy v České republice a zároveň několik aktivit, které se vztahují ke vzdělávání. Jedná se například o vývoj v oblasti mobility nových typů počítačů, cloud computing, fenomén využívání vlastních přístrojů žáků (BYOT), volně dostupné výukové zdroje, převrácená výuka, masivní otevřené on-line kurzy (MOOC), digitální učební materiály, jejich úložiště a soutěže, osobní vzdělávací prostředí či elektronické učebnice. Cílem příspěvku je nastínit, že jednou z mála jistot současného školství jsou permanentní změny, které nás čekají.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7