Trenažéry (drillandskill.com/wiki) – jak procvičovat základní dovednosti (1. běh - středa)

Prezentující/autoři: 
Jana Šestáková
Prezentující/autoři: 
Pavel Böhm
Typ vystoupení: 
workshop

Trenažéry (drillandskill.com/wiki) jsou online službou pro žáky a jejich učitele. Pomocí ní mohou žáci rychle a bez zbytečného stresu zvládnout nebo upevnit jednoduché dovednosti a znalosti, jako je násobilka, slovíčka v jazycích, doplňování y/i, značky chemických prvků a chemické názvosloví, převody jednotek, slepé mapy, poznávačky rostlin a živočichů atd.

Trenažéry jsou vhodné zejména tam, kde je důležité 100% zvládnutí dané dovednosti, neboť na ní staví další učivo. Ve škole je velmi důležité, aby učitelé „drilovací“ složku učení nepodceňovali. Bohužel je ale vymýšlení, zadávání a kontrolování těchto jednoduchých úloh (třeba násobilky) pracné a časově náročné. Nemohl by to za nás dělat počítač?

Přijďte si trenažéry vyzkoušet! V případě zájmu je můžete již příští týden začít využívat i u Vás ve škole – po dobu vývoje a testování zcela zdarma.

Workshop je vhodný pro učitele všech aprobací (jazyky, matematika, fyzika, biologie, chemie, čeština, zeměpis atd.). U jednoho počítače mohou pracovat i dva či tři učitelé (například kolegové ze stejné školy).

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7