Sbírka příkladů z matematiky online - workshop

Prezentující/autoři: 
Libor Olbrich
Prezentující/autoři: 
Tomáš Kopec
Typ vystoupení: 
workshop

 

Cílem workshopu bude praktické seznámení s  webem SbirkaPrikladu.EU.

Hlavním cílem projektu SbírkaPříkladů.EU je přenesení matematiky do webového prostředí vytvořením sbírky matematických příkladů. Jako hlavní přidanou hodnotu však vidíme možnost personalizace pomocí tvorby uživatelských sbírek příkladů. Sbírka bude otevřena všem zájemcům ze strany tvůrců i uživatelů, čímž budou vytvořeny podmínky pro pestrost a rozsah, které by byly pro uzavřenou skupinu autorů nedosažitelné. Prostředí sbírky pak bude co nejpřívětivější pro výběr příkladů dle individuálních potřeb uživatele. 

Z důvodů neexistence vhodného prostředí, jsme se rozhodli jej vytvořit. Tvorba i vlastní provoz je poměrně nákladnou záležitostí, proto jsme se rozhodli reagovat na výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovat projekt v rámci tohoto programu

V rámci workshopu budou uživatele seznámení s prostředím sbírky, možnosti práce - ale i s omezeními. Budou si moci vyzkoušet tvorbu a intuitivnost.

Sbírku jsme se rozhodli představit na tomto Počítači ve škole zvláště proto, že je prakticky uprostřed ralizace projektu - již máme co ukázat, na druhé straně ještě pořád existuje reálná šance zapracovat relevantní připomínky a požadavky uživatelů - vyučujících matematiky a příbuzných předmětů. 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 8