Sbírka příkladů z matematiky online

Prezentující/autoři: 
Tomáš Kopec
Prezentující/autoři: 
Libor Olbrich
Typ vystoupení: 
přednáška

Cílem přednášky bude seznámení s filozofií a webem SbirkaPrikladu.EU.

Hlavním cílem projektu SbírkaPříkladů.EU je přenesení matematiky do webového prostředí vytvořením sbírky matematických příkladů. Jako hlavní přidanou hodnotu však vidíme možnost personalizace pomocí tvorby uživatelských sbírek příkladů.

 

Z důvodů neexistence vhodného prostředí, jsme se rozhodli jej vytvořit. Tvorba i vlastní provoz je poměrně nákladnou záležitostí, proto jsme se rozhodli reagovat na výzvu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovat projekt v rámci tohoto programu.

Na začátku přednášky seznámíme posluchače s filozofii tvorby a webového prostředí, v rámci přednáššky bude tato část dominantní - praktickou práci se systémem bychom rádi zařadili do workshopu. Na závěr pak budou ukázány jednotlivé sekce webu, ovládání a možnosti. 

Sbírku jsme se rozhodli představit na tomto Počítači ve škole zvláště proto, že je prakticky uprostřed ralizace projektu - již máme co ukázat, na druhé straně ještě pořád existuje reálná šance zapracovat relevantní připomínky a požadavky uživatelů - vyučujících matematiky a příbuzných předmětů.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 8