Podpora technického vzdělání, praktické využití IT technologií pro praktické ověřování (přednášející Jaromír Kříž, Merkur Toys)

Prezentující/autoři: 
správce obsahu
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Současná situace v České republice postrádá dostatečný počet dobře připravených studentů ze všeobecně i odborně vzdělávacích škol. Proto společnost Merkur Toys s.r.o. vyvíjí nový stavebnicový systém pro univerzální použití aplikací v technických oborech i IT, který umožňuje aplikování teoretických poznatků do praktického ověřování. Tento nový systém MERKUR EDUCATION získal v roce 2012 čestné uznání za
2. místo v soutěži Inovace roku 2012 v rámci ČR.

 

Tento nový stavebnicový systém je univerzální, tzn., že jej lze neustále rozšiřovat v souladu s potřebami a zaměřením školy a lze jej využívat prakticky ve všech technických předmětech (fyzika, matematika, automatizace, robotika, mechatronika,…). Systém umožňuje sestavování modelů jednoduchých i složitějších zařízení, provádět různé experimenty z daného předmětu či oboru a k tomu využívat plně výpočetní techniku. Využívána elektronika je založena na takových platformách, které uplatňují jednotlivé školy a to např. na procesorech picaxe, atmel, arduino, micro framework, případně dalších. Firma úzce spolupracuje s předními společnostmi jako je např. Microsoft, Siemens, ŠKODA AUTO a.s., Brano group, GM electronic, atd… Tím je zaručena vazba na podniky, kde mohou absolventi středních škol v budoucnu uplatnit své získané teoretické a zejména praktické znalosti z programování, znalosti ze SW a HW a praktických aplikací na různých experimentech a modelech. V současné době byl tento systém zahrnut do vědeckého a výzkumného úkolu společně s ČVUT Praha, Fakultou strojní - Ústav mechatroniky. Výrobce (společnost Merkur Toys s.r.o.) v rámci tohoto nově vytvářeného systému MERKUR EDUCATION spolupracuje s mnoha základními školami. Je cílem získat žáky ZŠ pro orientaci na technické obory a uplatňování výpočetní techniky, spolupracujeme i se středními školami - gymnázii a odbornými středními školami a několika univerzitami. O náš systém je zájem i v zahraničí.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 1