Nová učebnice informatiky pro 1. stupeň ZŠ

Prezentující/autoři: 
Jiří Vaníček
Typ vystoupení: 
přednáška

 

 

Bude představena nová učebnice pro vzdělávací oblast informační a komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ, vydaná u nakldadatelst ví Computer Press, reagující na nedostatečný metodický servis učitelům pro výuku přizpůsobenou danému věku žáků. 

V přednášce budou uvedeny důvody pro vytvoření této učebnice a představena její koncepce, na ukázkách vysvětlen její obsah a prezentovány volně stažitelné doplňující výukové materiály včetně metodické příručky a elektronických výukových aktivit.

Kniha podporuje praktický přístup k výuce pomocí tvořivých, objevitelských a výzkumných žákovských aktivit. Jako inovativní můžeme zmínit zařazení kapitol, které na úlohách přiměřených věku dětí učí základy algoritmizace a porozumění informacím a jejich reprezentacím. Tento přístup bude vysvětlen, zasazen do souvislostí a ukázán na příkladech.

Autor přednášky se dlouhodobě věnuje přípravě budoucích učitelů informatiky a v poslední době přípravě učitelů 1. stupně na výuku informačních technologií. Je autorem učebnic informatiky pro 2. stupeň ZŠ.

Prezentace: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7