Inovativní aktivity s ICT a inovace ve vzdělávání

Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Typ vystoupení: 
přednáška

 

Cílem příspěvku je seznámit účastníky s výběrem několika konkrétních inovativních aktivit, které lze s žáky s pomocí počítače, tabletu či chytrého telefonu realizovat v rámci běžné či projektové výuky a zařadit do výuky kteréhokoli předmětu. Při představování aktivit je využíváno video s autentickými záznamy z českých škol. Představené výukové aktivity jsou dětmi vstřícně vnímaných, posilují ICT dovednosti žáků a schopnosti spolupráce a v konečném důsledku podporují u žáků rozvoj dovedností pro 21. století. Právě těmto dovednostem a inovacím ve vzdělávání se příspěvek zabývá. Jedná se výběr z celodenního semináře, který autor nabízí pro prezenční účast ve většině krajských měst.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 5