Česko mluví o ICT ve vzdělávání

Prezentující/autoři: 
Radek Maca
Prezentující/autoři: 
Ondřej Neumajer
Typ vystoupení: 
workshop

Od začátku roku probíhají diskuse o tom, jak by mohla vypadat strategie vzdělávací v ČR. Rádi bychom, abyste se připojili k této diskusi nejrůznějšími formami, počínaje diskusními fóry na webu konference, případně na posterech během konference.

Na tomto workshopu se pokusíme společně s vámi shrnout všechny náměty a doporučení do několika, již dříve zveřejněných oblastí:

 1. Role ICT ve škole

  V RVP je jen minimálně popsána integrace ICT znalostí a dovedností do všech předmětů, pomohl by tento tlak na zvýšení ICT gramotnosti žáků? Navrhněte témata, která by se mohla učit v rámci běžných předmětů. A podobně témata, která by se měla učit v předmětu informatika.

 2. Vybavování HW a SW

  Stát na vybavování škol ICT rezignoval a zdá se, že se situace nezlepší. Školy tak začaly víceméně z donucení realizovat „politiku“ ICT podpory vzdělávání formou BYOD (žáci si nosí svá vlastní zařízení - notebooky, tablety,smartphony ... do výuky). Stačilo by, kdyby se stát staral alespoň o metodickou podporu? Jaká konkrétní opatření by se vám v této oblasti hodila?

 3. Testování ICT dovedností na SŠ     

  V roce 2012 došlo ke zrušení plánované maturitní zkoušky z informatiky. Nepovede tento krok ke snižování významu předmětu informatika ve výuce na středních školách? Navíc v současné době není žádný standard, podle kterého by se daly měřit ICT kompetence žáků. Jak se díváte na standardizaci ICT kompetencí na zjišťování informační gramotnosti žáků? Měl by stát u maturanta garantovat určité minimální dovednosti v oblasti ICT (podobně jako dnes garantuje maturitní zkoušku z českého jazyka, matematiky či cizího jazyka)?

 4. Vzdělávání pedagogů v oblasti ICT

  Ve školách se aktivně zabývá využíváním služeb ICT odhadem 1/5 pedagogů, díky projektům OPVK cca 60 % pedagogů zpracovalo alespoň několik DUMů. Přesto však stále existuje velká skupina učitelů, kteří ICT ve výuce nevyužívají. Vývoj jde často tak rychle dopředu, že nestíhají sebevzdělávání v této oblasti. Měly by vysoké školy či MŠMT nabízet kurzy systematické podpory učitelů v oblasti využívání ICT ve výuce? Uvítali byste obdobu bývalého SIPVZ pro zvýšení vašich ICT kompetencí? Měly by být vybrané ICT dovednosti učitelů průběžně ověřovány?

 5. Role ICT metodika či koordinátora     

  Role ICT ve vzdělávání (i ve školách) stále roste. V současné době se o tuto oblast stará metodik a koordinátor ICT, který se vzdělává dle standardů stanovených MŠMT. Co navrhujete změnit v této oblasti? Chybí či přebývají vám ve standardech nějaká témata? Jak funguje metodik a koordinátor ICT na Vaší škole?

Souhrnné utříděné materiály následně zveřejníme na webu konference a postoupíme je v rámci kampaně Česko mluví prostřednictvím veřejného slyšení politikům v poslanecké sněmovně.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7