Budoucnost vzdělávacích technologií

Prezentující/autoři: 
Bořivoj Brdička
Typ vystoupení: 
přednáška

Počítač ve škole se letos koná uprostřed kampaně Česko mluví o vzdělávání. Je proto logické tematické zaměření konference této skutečnosti přizpůsobit. Budeme-li se zabývat příštím vývojem našeho školství, musíme se chtě nechtě snažit zorientovat ve vývojových trendech, které výukové procesy v současné době nejvíce ovlivňují. Budu-li se držet všeobecně uznávaného Horizon Reportu, patří k vůbec nejaktuálnějším tématům Masivně otevřené online kurzy (MOOC) a Analýza výukových výsledků (Learning analytics) – viz 10 let Horizon Reportů. O obou těchto trendech jsem mluvil již ve svém loňském vystoupení Co je to převrácená třída (prezentace, záznam).

Chceme-li se ale účinně zapojit do ovlivňování současného směrování naší školské politiky, musíme naše argumenty umět vyložit tak, že budou nejen odpovídat skutečnosti, ale budou též srozumitelné i té nejširší veřejnosti. A právě o to se současná kampaň pokouší. Vývoj světa je technologiemi ovlivňován stále více, a proto jejich postavení v roli mimořádně významného faktoru působícího na školskou politiku začíná být zcela zjevné. Problém vzniká díky tomu, že technologie mohou být nasazeny mnoha různými způsoby. Zcela jinak o nich přemýšlejí tzv. tradicionalisté a jinak tzv. inovátoři. Proto je jedinou správnou cestou politiku orientovat v souladu se současným vědeckým poznáním. Dříve, než se pustíme do výzkumu vlastního, bylo by dobré se dokonale orientovat ve výsledcích zahraničních. Nutno přiznat, že současné vedení ministerstva (na rozdíl od minulého) se právě o takovýto postup pokouší.

Na počátku je třeba vycházet z globálních trendů. Ty jsou popisovány celou řadou existujících vědeckých studií a meta-analýz. Jednu takovou si za své hlavní motto zvolila i kampaň Česko mluví o vzdělávání. Jedná se o projekt anglické výzkumné agentury Futurelab s názvem Beyond Current Horizons. Je pro mě velkou ctí, že jsem k této skutečnosti přispěl alespoň nepatrně tím, že jsem o tomto výzkumu mluvil již od roku 2010, a ta informace se donesla až k uším Eduinu. Ale toto samozřejmě není jediný zdroj, který bychom ve snaze další vývoj správně nasměrovat měli zkoumat. Ve svém článku Jak by mělo Česko mluvit o budoucnosti, který jsem kampani věnoval, shrnuji hned tři podobné studie. Je jich ale samozřejmě ještě mnohem více.

Myslím, že bude užitečné si připomenout, co vlastně podobné prognózy budoucnosti školství ovlivněnému vývojem technologií předpovídají.

Prezentace na Slideshare - Budoucnost vzdělávacích technologií

Článek slíbený účastníkům obsahující podstatnou část přednášky včetně závěru - Strategie rozvoje školství v USA pod taktovkou Ed.gov.

Video záznam přednášky iPraxe TV je zde - http://youtu.be/5Kuve3sIzm4

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hlasování je uzavřeno. Celkem hlasů: 7