Pokyny pro vystupující učitele

Možnosti vystoupení na konferenci Počítač ve škole

  • Přednáška (20 minut), k přednášce se také odevzdává příspěvek do sborníku (viz níže)
  • Workshop (45 minut)
  • Příspěvek do sborníku (lze zaslat i samostatně bez nutnosti vystoupení, viz níže)

Jak přihlásit přednášku a workshop?

Anotace přednášek a workshopů vkládejte po přihlášení na portál Počítač ve škole v sekci Vytvořit obsah/Vystoupení. Základní postup jak vložit svůj příspěvek na konferenci Počítač ve škole najdete v krátké instruktáži.

Prosíme prezentující, aby důsledně rozlišovali mezi přednáškou a workshopem. V případě přednášky by většina aktivity měla být na přednášejícím, na workshopu by se naopak měli aktivně podílet všichni jeho účastníci (např. pracovat na PC nebo u interaktivní tabule, s tabletem, robotickou stavebnicí, ...).

 

Technické vybavení místností pro přednášky a workshopy

Ve všech přednáškových prostorách bude k dispozici dataprojektor.

Pokud potřebujete k vašemu vystoupení interaktivní tabuli nebo tablety, prosíme, uveďte tento požadavek při registraci.

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo v učebnách vybavených tablety.

Ve všech přednáškových prostorách bude k dispozici bezdrátové připojení k internetu.

 

Softwarové vybavení

Z prezentačních programů bude k dispozici Office 2016Libre OfficeAdobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Internet Explorer (Edge), Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích. V učebnách s interaktivní tabulí ACTIVboard bude navíc nainstalován software ACTIVInspire, v učebnách s interaktivní tabulí SMARTboard bude k dispozici software SMARTnotebook.

 

Pokud budete chtít využívat během přednášky či workshopu gymnaziální počítače, je třeba požadavek na jakýkoli software (s vyjímkou výše uvedeného) uvést při registraci a zkonzultovat se padalikatgynome [dot] cz (správcem sítě) (Jiří Padalík, podporaatgynome [dot] cz). Požadavky je třeba přednést s dostatečným předstihem, nejpozději do 8. března 2018.

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci jakéhokoli software v průběhu konference.

 

Sborník příspěvků

K přednášce je nutné do 20. března 2018 odevzdat příspěvek do sborníku ve formátu dokument Word nebo Libre Office (OpenOffice). Příspěvky zašlete mailem p. Janu Roseckému (roseckyatgynome [dot] cz).

 

Při psaní se, prosíme, držte následujících instrukcí:

Pro psaní příspěvku si stáhněte šablonu ve formátu DOTX (Word) nebo OTT (LibreOffice). Při psaní příspěvku dodržujte styly vytvořené v šabloně – používejte pouze styly začínající „s_“. Pro tvorbu citací můžete využít generátor citací http://www.citace.com/generator.php.

Honorovaný příspěvek musí být v rozsahu minimálně 2 strany psaného textu dle šablony a musí respektovat výše uvedené požadavky na zpracování.

Odesláním příspěvku jeho autor vyjadřuje souhlas se zveřejněním v e-sborníku konference Počítač ve škole na portálu Počítač ve škole. Bude-li autor zveřejňovat příspěvek v jiném tištěném či elektronickém médiu, je třeba na viditelném místě uvést: "Příspěvek byl publikován ve sborníku konference Počítač ve škole 2018."

 

Odměna pro vystupující učitele

  • Za přednášku učitelé obdrží částku 600 Kč. Pokud přednášku vede více lektorů současně, obdrží každý z nich poměrnou část.
  • Za workshop učitelé obdrží částku 600 KčPokud workshop vede více lektorů současně, obdrží každý z nich poměrnou část.
  • Za příspěvek do sborníku obdrží autor 400 . V případě více autorů obdrží každý z nich poměrnou část.

Podmínkou vyplacení autorského honoráře je řádná elektronická registrace na konferenci. Nárok na odměnu nemají učitelé prezentující pod hlavičkou firmy.