Pokyny pro vystupující firmy

Přehled služeb nabízených jednotlivým kategoriím firemních účastníků najdete v přiloženém souboru. Podmínky účasti generálního sponzora budou vždy dohodnuty individuálně, níže tedy nejsou specifikovány.

 

Kdy budete moci na konferenci vystoupit?

Firemní účastníci v kategorii stříbrný a zlatý sponzor mohou vystoupit s přednáškou již první den konference odpoledne, kdy neprobíhá žádný paralelní program.

Všichni firemní účastníci mohou vystoupit s přednáškou či workshopem druhý den konference v rámci Veletrhu firem. Tato sekce bude do programu konference zařazena ve středu dopoledne. V této době budou probíhat především firemní příspěvky a účastníci konference budou mít také prostor pro návštěvu firemních stánků.

 

Jak přihlásit přednášku nebo workshop?

Anotace příspěvků odevzdávejte po přihlášení na portál Počítač ve škole v sekci Vytvořit obsah/Vystoupení nejpozději do 1. března 2018 . Základní postup jak vložit svůj příspěvek na konferenci Počítač ve škole najdete v krátké instruktáži.

Prostory pro stánek

Velikost prostoru pro stánek závisí na kategorii sponzora a je uvedena v přehledu nabízených služeb pro sponzory. Prostory pro firemní stánky jsou v klasických školních učebnách v budově gymnázia. Zlatým a stříbrným sponzorům nabízíme prostor pro firemní stánek i během 1. dne konference v kulturním domě v předsálí.

 

Materiály do tašek účastníků

Všichni firemní účastníci mohou zaslat nejpozději do 20. března 2018 tištěné reklamní materiály pro vložení do tašek účastníků. Předpokládáme kompletaci 200 ks konferenčních tašek.  Adresu pro zaslání materiálů najdete v sekci Kontakt.

 

Reklamní panel v hlavním sále kulturního domu

Prostor pro umístění reklamního panelu v sále kulturního domu během 1. dne konference nabízíme stříbrným a zlatým sponzorů.

 

Reklamní panel v budově gymnázia

Prostor pro reklamní panel ve vestibulu v prostorách vchodu do gymnázia nabízíme pouze zlatým sponzorům. Ostatní vystavovatelé mohou v budově školy umísťovat reklamní panely pouze v místnosti, kde mají firemní stánek, případně v bezprostřední blízkosti před touto místností.

 

Barevný inzerát ve sborníku anotací konference

Umístění barevného inzerátu do sborníku konference nabízíme stříbrným sponzorům (1 stránka A4) a zlatým sponzorům (2 stránky A4). Tento inzerát je třeba zaslat nejpozději 5. března 2018 p. Tomáši Feltlovi (t [dot] feltlattfsoft [dot] cz).

Inzerát by měl splňovat následující parametry:

  • barevnost CMYK
  • formát A4 (možno na spad, spad alespoň 3 mm)
  • souborový formát vhodný k ofsetovému tisku (PDF, AI, ...)
  • vazba sborníku bude drátěnná - vzhledem k perforaci pro vazbu ponechat alespoň 1 cm od okrajů čistého formátu bez textu a bez grafiky, které by uškodilo "procvaknutí" a vazba.

 

Videospot

Účastníci v kategorii zlatý sponzor mohou zaslat odkaz na reklamní videospot, který bude umístěn na webu konference. Odkaz zašlete nejpozději 20. března 2018 na mail organizačního garanta konference (Miloš Bukáček, bukacekatgynome [dot] cz).

 

Firemní logo

Každý firemní účastník může na portálu konference zveřejnit své firemní logo. V případě zájmu jej zašlete správci webu konference (Tomáš Feltl, t [dot] feltlattfsoft [dot] cz). Vždy zveřejňujeme firemní loga, v případě zájmu také paralalně produktová loga.

 

Technické vybavení místností pro přednášky a workshopy

Ve všech přednáškových prostorách bude k dispozici dataprojektor.

Pokud potřebujete k vašemu vystoupení interaktivní tabuli nebo tabletovou učebnu, prosíme, uveďte tento požadavek při registraci.

Workshopy probíhají v počítačových učebnách vybavených cca 25 PC nebo v učebnách vybavených interaktivními tabulemi nebo v tabletových učebnách.

Ve všech přednáškových prostorách bude k dispozici bezdrátové připojení k internetu.

 

Požadavky na software

Z prezentačních programů bude k dispozici Office 2016Libre OfficeAdobe Reader. Na všech PC budou k dispozici internetové prohlížeče Internet Explorer (Edge), Chrome a Firefox v aktuálních stabilních verzích. V učebnách s interaktivní tabulí ACTIVboard bude navíc nainstalován software ACTIVInspire, v učebnách s interaktivní tabulí SMARTboard bude k dispozici software SMARTnotebook.

Pokud budete chtít využívat během přednášky či workshopu gymnaziální počítače, je třeba požadavek na jakýkoli software (s vyjímkou výše uvedeného) uvést při registraci a zkonzultovat se padalikatgynome [dot] cz (správcem sítě) (Jiří Padalík, podporaatgynome [dot] cz). Požadavky je třeba přednést s dostatečným předstihem, nejpozději do 8. března 2018.

 

Organizátoři nebudou akceptovat dodatečné požadavky na instalaci jakéhokoli software v průběhu konference.