Vyhodnocení ankety 15. ročníku konference Počítač ve škole

Děkujeme všem účastníkům konference Počítač ve škole za vyplnění anketních otázek, pozitivní hodnocení akce i za celou řadu podnětných připomínek. Do ankety se zapojilo 122 účastníků konference.

 

Úroveň celé konference hodnotím:

 

 

Technické zabezpečení konference bylo:

 

Organizační stránka konference byla:

 

Dostupnost a úplnost informací o konferenci na webu byla:

 

V letošním roce jsme posunuli zahájení společenského večera na 19. hodinu tak, aby plynule navazoval na konferenční program. Jak tuto změnu hodnotíte?

 

10 nejlépe hodnocených přednášek:

Jan Kolouch: neBezpečné chování na sociálních sítích (38x)

Eva Uličná, Martina Chalachánová: Výučba informatiky na slovenských základných školách s využitím eUčebníc (9x)

Monika Kuchnová: Kahoot a Quizziz - hravá soutěž ve všech předmětech (6x)

Petra Procházková: Jak vytvořit moderní, přehledný a navštěvovaný školní web (6x)

Jiří Vaníček: Jak budou vypadat a kde se vezmou učebnice informatiky podle nových RVP (5x)

Miroslav Dvořák, Miroslav Kotlas: Microsoft – Partneři ve vzdělávání (5x)

Jana Kasáčková, Veronika Růžičková: E-bezpečí - prevence, edukace, intervence (5x)

Jiří Formánek, Tomáš Zedníček: BBC micro:bit. Co? Proč? Kde a jak? (5x)

Tomáš Feltl, Miroslav Jílek: Multiplatformní open source školní měřicí systém postavený na Arduinu (4x)

Blok MŠMT: Aktuality kolem realizace Strategie digitálního vzdělávání ČR (4x)

 

10 nejlépe hodnocených workshopů:

Tomáš Feltl, Miroslav Jílek: 3D tisk jako pomocník učitele, nejen v přírodních vědách… (14x)

Jiří Formánek, Pavel Čáp: BBC micro:bit - STEM: robotická ruka, autíčko, vzducholoď (10x)

Radim Kusak: Jednoduché fyzikální experimenty s mobilním telefonem (8x)

Lukáš Jakubík: Jak (ne)pracovat s Wikipedií (8x)

Miloš Bukáček: Vytvořte si první mobilní aplikaci aneb STREAM v praxi (7x)

Monika Kuchnová: Jak na Kahoot a Quizziz? (7x)

Pavel Roubal: Práce s textem aneb NNNNM (6x)

Hana Šandová, Eva Fanfulová: Hravé programování s Ozoboty (6x)

Iva Skybová: Počítače a tablety v matematice? (5x)

Eva Uličná: Konšpiračné teórie – otvárame deťom oči na hodinách informatiky (5x)