Matematika

Quirkboti - brčkoboti

Prezentující/autoři: 
Miluše Sedláčková
Prezentující/autoři: 
Ludmila Brestičová
Typ vystoupení: 
workshop

Quirkbot je robotická stavebnice ze Švédska.

Skládá se ze dvou sad brček a sady spojovacích prvků - lze vytvářet geometrické tvary a předvádět např. mostní konstrukce - bez jakéhokoli programování.

Rozvoj ICT a přírodních věd s využitím EU Projektů

Prezentující/autoři: 
Tomáš Bartoníček
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Přemýšlíte, jak zvýšit u žáků motivaci, jak je aktivně zapojit do výuky, jak rozvíjet jejich přirozenou tvořivost a zdravý selský rozum? Přijďte si vyzkoušet možnosti výukových stavebnic a možnosti zapojení prvků badatelsky orientované výuky do běžných vyučovacích hodin.

LEGO® Education k podpoře výuky s využitím ICT

Prezentující/autoři: 
Monika Vrbová
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

 LEGO Education je vzdělávací divizí dánské společnosti LEGO Group, která na základě moderních poznatků o učení nabízí soubory učebních pomůcek k podpoře organizované výchovy a vzdělávání od předškolního věku po starší školní věk. Podpora směřuje prakticky do všech oblastí rozvoje dítěte od sociální oblasti, rozvoje kreativity, gramotnosti, matematických dovedností až po vědu a techniku.

STE(A)M výuka na platformě MakeBlock prakticky

Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Typ vystoupení: 
workshop

Praktické seznámení s platformou Makeblock (http://store.makeblock.com/stem-education), která představuje zajímavý a cenově dostupný způsob, jak ve školách podpořit badatelsky orientovanou STE(A)M výuku nebo se hravou formou naučit základy programování a tvoření interaktivních projektů. Účastníci si na vlastní kůži vyzkouší práci s vybraným projektem, obrázkové programování nebo vytvoření vlastního projektu.

Každé dítě by mělo mít svého robota

Prezentující/autoři: 
Hana Šandová
Prezentující/autoři: 
Oldřich Horáček
Typ vystoupení: 
přednáška

Proč? Protože chceme podporovat v každém dítěti vynálezce a dopřát dětem zhmotňovat jejich nápady a vize. K tomu se hodí nějaká robotická stavebnice podporující jak badatelsky orientovanou, tak STE(A)M (věda - technologie - inženýrství - (umění) - matematika) výuku, rozvoj informatického myšlení i kompetencí pro 21. století - napříč předměty již na prvním stupni ZŠ.

Od Matematiky s radostí k on-line procvičování

Prezentující/autoři: 
Petra Vondráková
Prezentující/autoři: 
Petr Beremlijski
Typ vystoupení: 
přednáška

Spousta učitelů matematiky na středních školách využívá při výuce interaktivní materiály Matematiky s radostí. Na webu msr.vsb.cz si lze vybírat z více než 850 interaktivních testů, párovacích her, soutěží Neriskuj, AZ kvíz, Odkryj obrázek či krokovaných příkladů. Výukové materiály pokrývají celou středoškolskou látku a jsou přehledně rozčleněny do dvanácti tematických oblastí. Materiály mají formu interaktivních PDF souborů s okamžitým vyhodnocením, s příjemnou grafikou a s jednotným systémem ovládání.

Časová osa jako efektivní pomůcka ve výuce

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní přednáška

Přednáška ukáže, jak se může časová osa uplatnit jako efektivní výukový nástroj.

Časovou osu chápeme jako šikovný vzdělávací nástroj, nikoliv jako cíl výuky. Učitelům přinášejí časové osy do vyučování větší efektivitu - doplňují a podporují jejich stávající učební metody.

Na přednášce si ověříte, že:

Počítače/tablety v matematice?

Prezentující/autoři: 
Iva Skybova
Typ vystoupení: 
workshop

Má smysl hodina matematiky v počítačové učebně či s tabletem? Jaká je přidaná hodnota takové hodiny? Pokud jste si někdy kladli podobné otázky, přijďte se podívat na tento workshop. Ukážeme si, jak lze snadno vzbudit zájem žáků o matematiku, jak můžeme zvýšit jejich aktivitu především ve vyučování na 1. i 2. stupni základní školy a na střední škole v prvním ročníku. Používány a předvedeny budou volně dostupné webové stránky použitelné na libovolném počítači či přenosném zařízení.

Časové osy v systému Timixi - jak na to?

Prezentující/autoři: 
Jan Brich
Typ vystoupení: 
firemní workshop

Smyslem workshopu je ukázat (a na vlastní kůži si vyzkoušet) mnohostranné použití časových os ve vyučování.

Základní ovládnutí systému pro časové osy je snadné. Na workshopu se nám společně podaří rychle proniknout do základů webové aplikace.

Během workshopu snadno zvládnete:

Syndikovat obsah