Počítač ve škole 2009

Mediální výchova – zkušenosti z pilotních škol

Markéta Pastorová

Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4; e-mail: pastorovaatvuppraha [dot] cz

Cílem Mediální výchovy je dosažení základní úrovně mediální gramotnosti. MV se neomezuje pouze na užívání nových médií, ale nahlíží média jako významnou sociální instituci. V následujících letech bude důležité vytvořit modelové příklady integrace tematických okruhů Mediální výchovy do vzdělávacích obsahů oborů, tedy i do vzdělávacího obsahu ICT.

Nová média ve výtvarné výchově

Jana Jirušová

Gymnázium Voděradská, Voděradská 2, 100 00 Praha 10 – Strašnice; e-mail: jana [dot] jirusovaatkeramicka [dot] com

Současná výtvarná výchova počítá jak s tradičními technologiemi, tak s novými médii, která rozvíjejí aktivity studentů a obohacují je o další rozměr. Technika umožňuje nejen vytvářet jiné formy vizuálně obrazných vyjádření, ale také seznamovat se se současným uměním a zkoumat ho. Budou studenti umět kreslit tužkou, když vysedávají u počítačů?

Využití tabule ACTIVboard v matematice pro 7. ročník (workshop)

Bronislav Návojský

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01; e-mail: bronislav [dot] navojskyatnuselska [dot] hbrod [dot] indos [dot] cz

Tento workshop navazuje na moji přednášku se stejným názvem. Zde budete moci pracovat s mými předváděcími sešity s vybranými tématy matematiky 7. ročníku. Dále si budete moci vyzkoušet práci s hlasovacím zařízením při kontrolních testech a vyhodnocení výsledků těchto orientačních testů.

Využití tabule ACTIVboard v matematice pro 7. ročník

Bronislav Návojský

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01; e-mail: bronislav [dot] navojskyatnuselska [dot] hbrod [dot] indos [dot] cz

Protože v posledních letech zájem o matematiku klesá a žáci hodiny matematiky berou většinou jako nutné zlo, tak jsem se pokusil jim tyto hodiny zpříjemnit a udělat jim je zajímavější. Myslím si, že na základě jejich aktivity o hodinách i podle jejich ohlasu se mi to povedlo.

Počítačová učebnice jako druhý učitel ve třídě

Martin Krynický

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, 386 48 Strakonice; e-mail: martinatkrynicky [dot] cz

S pomocí projektoru a počítačové učebnice je možné osvobodit učitele od řešení příkladů na tabuli. Studenti tak nemají možnost opisovat správné řešení a učitel má čas jim pomáhat v samostatné práci. Tato metoda zcela mění atmosféru hodin, přístup studentů k matematice a podstatně zlepšuje jejich výsledky.

K možnostem využití elektronických objektů ve výuce matematiky

Květoslav Bártek

Moravská vysoká škola, o.p.s., Ústav informatiky, Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc; e-mail: kvetoslav [dot] bartekatmvso [dot] cz

Autor v příspěvku představuje elektronickou simulaci „Barevné ruletky“, která je určena ke zpřístupnění stochastických respektive pravděpodobnostních problémů žákům a studentům různých úrovní a typů škol.

Interaktivní matematika

Štěpánka Baierlová

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice; e-mail: s [dot] baierlovaatcentrum [dot] cz

V semináři se budeme věnovat práci s interaktivní učebnicí matematiky. Účastníci získají inspiraci a konkrétní náměty, jak učebnici a interaktivní tabuli využívat v hodinách matematiky a tím zvýšit atraktivitu i zájem žáků o tento předmět.

Editor Lambda a uľahčovanie spolupráce medzi nevidiacim študentom a jeho učiteľom pri práci s matematikou na Slovensku

Martin Horňanský

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; e-mail: martin [dot] hornanskyatgmail [dot] com

Iveta Kohanová

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4; e-mail: kohanovaatfmph [dot] uniba [dot] sk

Prístup nevidiacich k&

Využití autorského systému Macromedia Authorware v hodinách českého jazyka

Petra Kácovská

Pardubice

Příspěvek se zabývá popisem a rozdělením autorských systémů a jejich vhodným výběrem pro tvorbu projektu využitelného ve vyučovacím procesu. Pozornost věnuje autorskému systému Macromedia Authorware. Na typových příkladech z českého jazyka ukazuje jeho přednosti a možnosti využití učiteli neprogramátory, kteří pomocí něj mohou vytvářet kvalitní procvičovací a prezentační aplikace bez zvláštních znalostí programování.

Vánoce se SMART Boardem

Ivana Eliášová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun; e-mail: i [dot] eliaatseznam [dot] cz

Vánoce se SMART BOARDEM jsou souhrnem teoretických poznatků týkajících se vánočních tradic, audio a video záznamů, které souvisí s Vánoci, zajímavými internetovými odkazy s vánoční tematikou a praktickým procvičováním získaných poznatků. Při procvičování jsem využila možnosti dotykové tabule a nástrojů Lesson Activity Toolkit 1.0.

Syndikovat obsah