Počítač ve škole 2008

Zdroje pro interaktivní výuku matematiky na ZŠ a SŠ

DAGMAR KOCICHOVÁ

Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava; e-mail: dasakocichovaatcentrum [dot] cz

RVP deklaruje, že vzdělávání směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, a ty mají pedagogové u žáků utvářet a rozvíjet. Prostředkem může být vhodný výukový (digitální) materiál. Jaké výukové objekty jsou efektivní? Kde je najdete?

Užití programu Cabri 3D pro podporu prostorové představivosti a ve výuce stereometrie

ŠÁRKA GERGELITSOVÁ

Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov; e-mail: sarkaatgbn [dot] cz 

Při výuce stereometrie narážíme velice často na problém nedostatečně rozvinuté prostorové představivosti studentů.

Tvorba výukových materiálů pro výuku matematiky a fyziky a jejich využití při výuce na interaktivní tabuli ONfinity CM2

JAROMÍR JUŘEK

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13, 301 00 Plzeň; e-mail: skolaatjarjurek [dot] cz

Příspěvek vás seznámí s možností využití výukových počítačových programů pro tvorbu vlastních výukových materiálů - ať už se jedná o testy, procvičovací příklady, či kompletní učebnici. Hlavní pozornost bude věnována dvěma konkrétním programům, a to programu Animovaná matematika, resp. Animovaná fyzika a dále programu EduBase od firmy Dosli.  

Podpora rozvoje prostorové orientace

ŠÁRKA GERGELITSOVÁ1, TOMÁŠ HOLAN2

1Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov, e-mail: sarkaatgbn [dot] cz

2KSVI, MFF UK v Praze, Malostranské náměstí 25, Praha, e-mail: Tomas [dot] Holanatmff [dot] cuni [dot] cz

Mnoha žákům činí abstraktní orientace v prostoru, prostorová představivost a schopnost použít ji k řešení úloh větší či menší potíže.

Obvody a obsahy rovinných obrazců

EVA HOLÁ

Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700, PSČ: 19300; e-mail: eva [dot] holaatcentrum [dot] cz

Opakování výpočtů obvodů a obsahů rovinných útvarů v matematice pro 8. ročník. Prezentace obsahuje všechny potřebné vzorce doplněné animacemi dokazujícími platnost vzorců a usnadňující jejich zapamatování. Animace vznikly s použitím programu Zoner Callisto a Zoner GIF Animator a také s využitím videozáznamu, který je součástí software SMART Board.

Kde ty příklady pořád brát?!

PETR ŠÍMA

Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava; e-mail: psimaatssstavji [dot] cz

Vyučuji matematiku na střední škole. Na začátku letošního školního roku jsem tradičně uspořádával svoje materiály pro výuku. Roztřídit, popsat, zařadit popř. zlikvidovat nepotřebné. Všichni to známe. A většinou všechno dvakrát – v písemné a elektronické podobě. Přitom jsem zase viděl zadání některých písemek, které jsem zadával před deseti lety, když jsem učit začínal.

Základní animační techniky

JAROSLAV ŠINDLER

ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364, Most, e-mail: studioatstards [dot] cz

Cílem příspěvku je seznámit zájemce se základními technikami a postupy tvorby animace ve spojení s výpočetní technikou a softwarem dostupným na školách. Příspěvek obsahuje konkrétní ukázky jednoduchých tradičních i moderních postupů animace a jejich využitelnost ve výuce. Druhá polovina příspěvku bude věnována prezentaci prací žáků základních a středních škol.

Využití multimediální techniky ve školní praxi

Luboš Pavel

JuniorMedia Society o.p.s., Nad Šutkou 12, 182 00 Praha 8; e-mail: lubos [dot] pavelatjuniormedia [dot] cz

Využití multimediální techniky ve výuce je mnohem širší, než jako pouhá pomůcka učitele, kdy místo užití klasické černé tabule promítáme text projektorem, nebo využijeme softwarový program, abychom

Multimediální technika a mediální výchova na ZŠ

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 74 221 Kopřivnice; e-mail: jir [dot] stepanatgmail [dot] com

Stěžejním bodem přednášky je ukázka praktického využití multimediální techniky na ZŠ při výuce průřezového tématu Mediální výchova a to na projektech „Reportáž“ (filmová) a „Reklama“ (grafická, zvuková, animovaná, filmová).

Místo metodika v projektu „Učitelé a média“, realizovaného JMS, o.p.s.

Jan Nepomuk Piskač

JuniorMedia Society, o.p.s., Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, e-mail: jan [dot] piskacatjuniormedia [dot] cz

Metodikové, resp. metodikové podpory pedagogů z JuniorMedia Society, o.p.s. přinesou základní poznatky z terénního působení v projektech Učitelé a média, resp. Děti a média na vybraných školách po České republice. Měli by se dotknout kýžené tvorby podmínek pro rozvíjení mediální výchovy ve vzdělávacích programech škol.

Syndikovat obsah