Počítač ve škole 2007

Ukázka workshopu z projektu "Multimédia – děti učí své rodiče"

VLADIMÍR BERAN

Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují; e-mail: beranatzuspolice [dot] cz

V tomto projektu jsme v Grafickém studiu řešili zkvalitnění výuky počítačové grafiky a multimédií a přenesení výsledků výuky na rodinné příslušníky žáků školy a na veřejnost. Připravili jsme čtyři oblasti, které jsme nabídli. Tak trochu jsme zde obrátili zažitou praxi, kdy rodiče posílají nebo přivádějí své děti do školy tak, že zde to byly naopak děti, kdo do školy přivedly své rodiče, sourozence, prarodiče nebo kamarády.

Prezentace výsledků projektu "Výukou multimédií k mediální výchově dětí a mládeže"

VLADIMÍR BERAN

Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují; e-mail: beranatzuspolice [dot] cz

V projektu jsme řešili především vybudování školního multimediálního a televizního studia. V souvislosti s tím jsme ale pociťovali nutnost vhodné internetové prezentace formou redakčního systému. Jsme umělecká škola, kde se zabýváme počítačovou grafikou a v tomto směru máme dostatečné zkušenosti s potřebnou technikou i programovým vybavením.

Mosty - spojení tradiční a multimediální výuky ve výtvarné výchově

Jana Jirušová, Zdena Lebedová

Gymnázium Voděradská, Voděradská 2, 100 00 Praha 10 - Strašnice; e-mail: jana [dot] jirusovaatkeramicka [dot] com

Cílem našeho projektu je studentům nabídnout ICT jako jeden z nástrojů pro tvorbu vizuálně obrazných vyjádření a tím spolu s tradičními obory rozšířit škálu vyjadřovacích prostředků. Projekt Mosty je zaměřen na využití nových médií za účasti tradičních výtvarných technologií ve výtvarné výchově.

"Scénáře" pro hodiny matematiky s interaktivní tabulí ACTIVboard

PETR ŠÍMA

Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava; e-mail: psimaatisss-ji [dot] cz

Mohl bych stejně dobře používat klasické označení "příprava na hodinu", ale "vytváření scénářů" mi přijde pro hodiny, ve kterých chce učitel použít interaktivní tabuli (dále jen IT), výstižnější. Je toho dost, co si učitel musí promyslet. Tradičně rozhoduje o tom, "co" chce naučit nebo procvičit a "jak" to chce udělat.

Matematická didaktická hra a PowerPoint

PETER KRUPKA

Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno; e-mail: krupkaatjaroska [dot] cz

Výpočetní technika přináší do výuky nové možnosti. Jde především o propracovaný výukový software, který umožňuje modelovat, demonstrovat či ověřovat hypotézy a naznačovat důkazy. Počítač ale také umožňuje zorganizovat práci žáků ve vyučovací hodině tak, jak se nám bez jeho použití těžko podaří.

Interaktivní tabule SMART Board a dynamická geometrie Cabri

LUDMILA CIGLEROVÁ

Gymnázium Voděradská, Voděradská 900/2,100 00 Praha 10; e-mail: ciglerovaatgymvod [dot] cz

V mém příspěvku chci ukázat, jak je možné spojit výhody interaktivní tabule SMART Board a geometrie Cabri II ve výuce matematiky na základní a střední škole. Užitím obou pomůcek se stává výuka názornější a lze zobrazit různé matematické vlastnosti, které bychom jinak demonstrovali jen velmi obtížně.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2007.

GeoGebra - Open Source program pro dynamickou geometrii

MARIE POKORNÁ

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Pontassievská 3, 669 02 Znojmo; e-mail: pokornaatgymspgs [dot] cz

GeoGebra je dynamický matematický software, který je určen pro výuku na základních a středních školách. Spojuje v sobě dva pohledy na řešený problém - prostřednictvím geometrie a také algebry. Je vyvíjena od roku 2001 jako Open Source program Markem Hohenwarterem, studentem a později doktorandem univerzity v Salzburku (v současnosti působí v USA).

Tvorba interaktivních cvičení „na míru“ pro učitele CJA v programu Quizstar

JITKA MALCOVÁ

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., Komenského 10 , 591 01 Žďár nad Sázavou; e-mail: malcovaatobchodskolazr [dot] cz

Učitelé angličtiny mají k dispozici na internetu nepřeberné množství hotových interaktivních cvičení. Pokud mají dostatečnou zásobu vhodných odkazů např. http://www.english-portal.com/main.php, http://www.fi.muni.cz/ICT4ELT/websites/ict4eltportals.html nebo http://perso.orange.fr/michel.barbot/hotpot/exercises.htm není problém použít hotové cvičení jak na procvičování, tak i na testování.

Reálie německy mluvících zemí - výukový program

VÁCLAVA PETRGÁLOVÁ

Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín; e-mail: vaclava [dot] petrgalovaatseznam [dot] cz

Projekt Masarykovy obchodní akademie v Jičíně „ICT ve výuce reálií německy mluvících zemí“ je výukový program určený pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol. On-line výukový modul obsahuje výukové jednotky s hlasovými nahrávkami, doplněné obrazovým a mapovým materiálem, odkazy na jiné webové stránky, součástí jsou testové úlohy s okamžitou zpětnou vazbou.

ICT VE VÝUCE NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH - Z POHLEDU UČITELE JAZYKA A SPOLEČENSKO VĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ

VERONIKA BISKUPOVÁ

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace, Kravsko 169, 671 51 Kravsko; e-mail: biskveatatlas [dot] cz

Žáci základních škol dnes běžně užívají PC a internet ke komunikaci se svými kamarády, ke hraní her a k jiným aktivitám, které jim informační technologie nabízejí. V dospělosti se jim informační technologie stanou každodenním pomocníkem při zaměstnání i v životě. Základní škola by měla využívat informační technologie se stejnou samozřejmostí, se kterou se vyskytují v životě žáků.

Syndikovat obsah