Počítač ve škole 2006

Profesionální audiovizuální technika ve škole, pohádka nebo skutečnost?

VLADIMÍR BERAN

Základní umělecká škola, Komenského náměstí 108, 549 54 Police nad Metují, e-mail: bevlatseznam [dot] cz

Vybavování škol kvalitní výpočetní i audiovizuální technikou patřilo ještě před několik lety ve většině případů do říše snů. Vývoj cen tohoto zboží sice otevírá i pro školy stále větší možnosti, ale ještě zde zůstává jedno typicky školské specifikum. Do firmy nebo domů většinou postačí nákup jednoho počítače, jednoho fotoaparátu nebo videokamery a máme vystaráno.

Užití programu Cabri 3D k demonstraci prostorových vztahů ve výuce stereometrie

ŠÁRKA GERGELITSOVÁ

Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov; e-mail: sarkaatgbn [dot] cz

Prostorová představivost je schopnost, kterou posilujeme od dětství zejména manipulací se skutečnými trojrozměrnými objekty. Od dětských stavebnic počínaje, přes vystřihování a lepení papírových modelů až po vlastní návrhy důmyslných samohybných konstrukcí. Ve škole se však setkáme spíše s úlohami a větami začínajícími "představte si…" a s několika pevnými či drátěnými modely (převážně) pravidelných těles.

Úvod do analytické geometrie - vektory

KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ

Přírodovědecká fakulta MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno, 602 00
SOŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, 624 00

Pracovní listy pro střední odborné školy a nematematická gymnázia

KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ

Přírodovědecká fakulta MU, Janáčkovo náměstí 2a, Brno, 602 00
SOŠ informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno, 624 00
e-mail: hudcovaKatseznam [dot] cz

JIŘÍ HERMAN

Gymnázium třídy kapitána Jaroše, třída kapitána Jaroše 14, Brno, 612 00

Interaktivní tabule, interaktivní tabletový displej

DANIELA ZATLOUKALOVÁ

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 0lomouc; e-mail: dzatloukalovaatssprool [dot] cz

V minulosti vystačil učitel matematiky s tmavou tabulí, křídou, pravítkem, kružítkem a svými grafickými schopnostmi. S rozvojem projekční techniky se v učebnách zabydlely zpětné projektory a v poslední době i dataprojektory. V současnosti nám technika nabízí možnost přidat do výuky další rozměr, a to interaktivní práci s počítačem. Dokonce si můžeme vybrat, zda zvolíme interaktivní tabuli či interaktivní tabletový display.

Využití interaktivní tabule ve výuce aneb Smart či Aktiv Board

ALENA MAŠLÁŇOVÁ1, KATEŘINA NOGOLOVÁ2

1Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49, Lutín; e-mail: maslanovaalenaatseznam [dot] cz

2Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49, Lutín; e-mail: katerina [dot] nogolovaatcentrum [dot] cz

Dotyková tabule je moderním prostředkem, s nímž se vyučující na všech typech škol mohou setkat. Na českém trhu je k dispozici několik typů dotykových tabulí.

Projekt "Tvorba výukových a pracovních listů pro žáky s poruchami zraku"

Anna Pečenková, Ivana Svobodová, Olina Lukašáková, Zdeněk Pečenka

ZŠ Kraslice, Havlíčkova 1717,PSČ 358 01, e-mail: zskrasliceatvol [dot] cz

Dvouletý projekt v rámci grantu SIPVZ realizujeme od září 2005. Pracujeme se žáky zrakově postiženými a využíváme při tom výpočetní techniku. Zpracováváme pracovní listy pro nác vik čtení nejmenších záků v první a druhé třídě.

Semináře ICT v ČJL ve výuce budoucích učitelů českého jazyka

HANA MAREŠOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc, e-mail: mareshatseznam [dot] cz

Informační technologie (ICT) postupně pronikají do všech oblastí lidské činnosti, výjimkou není ani oblast vzdělávání. V rámci České republiky vzniká řada kvalitních projektů zaměřených na oblast využití ICT ve školství. Nabízí se tedy příležitost využít všech těchto zdrojů, které jsou tu proto, aby učitelům usnadnily práci a třeba i pomohly udělat výuku pro studenty zajímavější.

Počítačová grafika ve výuce "nepočítačových" předmětů

JIŘÍ SUMBAL

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín; e-mail: sumbalatzsals [dot] edunet [dot] cz

Přednáška se zabývá tvorbou školní databanky digitálních fotografií, která je využitelná v různých vzdělávacích oblastech (zaměřím se zejména na oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět). Aby bylo možno databanku efektivně využít, je třeba dbát na důslednou organizaci fotografií - popisy, klíčová slova, hodnocení.

Interaktivní tabule – nový prvek v učebním procesu

LADISLAVA KACHLÍKOVÁ1, ZUZANA SOLAŘOVÁ2

1Základní škola, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě; e-mail: ladislava [dot] kachlikovaatzs2 [dot] nmnm [dot] cz

2Základní škola, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě; e-mail: zuzana [dot] solarovaatzs2 [dot] nmnm [dot] cz

Modernizace a zavádění nových učebních stylů se netýká pouze škol v okolním světě, ale samozřejmě i škol v naší republice. Rozvoj společnosti vyžaduje také zásadní změny našeho školství.

Syndikovat obsah