Počítač ve škole 2005

Tvorba elektronického atlasu rostlin a živočichů na 1. stupni ZŠ s využitím výukových programů

MARTA BŘEHOVSKÁ

Základní škola Kraslice,Havlíčkova 1717, 358 01 Kraslice, e-mail: marta [dot] brehovskaatzs1 [dot] kraslice [dot] indos [dot] cz

Žáci budou zpracovávat témata Život v přírodě prvouky třetího ročníku, Rozmanitost přírody přírodovědy čtvrtého ročníku a Třídění organismu pátého ročníku netradičně.

Využití multimediální techniky při výuce na ZŠ

JIŘÍ ŠTĚPÁN

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 74 221 Kopřivnice; e-mail: ji [dot] stepanatseznam [dot] cz

V projektu *Dnes učím já* žáci tvořili multimediální přípravy na vyučovací hodinu, aby žáci získali představu o náročnosti učitelského povolání, vyzkoušeli si týmovou práci, našli vlastní řešení zadaného problému. Žáci aktivně pracovali s multimediální technikou (záznam obrazu a zvuku). Částečně nahlédli do autorských práv, důraz byl kladen také na zodpovědné splnění úkolu, přesnost, vzájemnou komunikaci a organizaci práce.

Výuka předmětu počítačová matematika

JOSEF RAK

Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, 530 03 Pardubice; e-mail: peparakatvolny [dot] cz

Ve školním roce 2004/05 byl na naší škole v prvním pololetí vyučován předmět Počítačová matematika (v rámci Obsluhy počítače). Předmět byl zaměřen na partie matematiky, jejichž výuka je formou tužky a papíru velice obtížně vizualizovatelná, a na úlohy, které vyžadují zdlouhavý výpočet.

Výuka počítačové grafiky ve 4. ročníku osmiletého studia

JITKA SVOBODOVÁ, IVANA ŠAUEROVÁ

Gymnázium , Dašická 1083, 530 03 Pardubice; e-mail: gy_svobodovaatsupce [dot] cz

Projekt je zaměřen na využití grafických programů ve výuce výtvarné výchovy ve čtvrtém ročníku osmiletých gymnázií a ekvivalentně devátých tříd základních škol. V tomto věku jsou žáci ne vždy spokojeni s tím, co vytvořili (kresba, malba). Výsledek se liší od jejich představ. Využití grafických programů je jedním z vhodných způsobů, jak dát žákům jinou příležitost k výtvarnému vyjadřování.

Výuka počítačové grafiky - školní rok se Zonerem

JIŘÍ SUMBAL

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice; e-mail: sumbalatzsals [dot] edunet [dot] cz

Výuka počítačové grafiky – školní rok se Zonerem Příspěvek seznamuje s možností využití grafických programů firmy Zoner jak ve výuce informatiky, tak ve výuce ostatních předmětů i v provozu školy. Významnou součástí příspěvku jsou ukázky konkrétních projektů a prací žáků.  

Výučba základov programovania na II. stupni ZŠ a na osemročných gymnáziách

EVA HLAVATÁ

Cirkevná základná škola R. Zaymusa, 010 01 Žilina, Slovensko, e-mail: eva [dot] hlavataatict-edu [dot] org 

Napriek tomu, že sa v projekte Tvorivá informatika s Baltíkom (TIB) snažíme zavádzať výučbu informatickej výchovy od 1. ročníka ZŠ, stále je mnoho škôl, ktoré prácu s IKT začínajú vyučovať až na II. stupni. Keď sme projekt TIB rozšírili aj do iných krajín, dopyt po metodických materiáloch z programovania pre II. stupeň ešte vzrástol.

Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii a klinické imunologii

EVA BUDAYOVÁ A KOL.

SZŠ a VZŠ Hradec Králové, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové; e-mail: budayatzshk [dot] cz

Program zpracovává témata z oblasti klinické mikrobiologie a klinické imunologie, obsahuje veškeré učivo probírané na Střední zdravotnické škole (SZŠ) ve třetím a čtvrtém ročníku a učivo Vyšší zdravotnické školy (VZŠ) ze všech tří ročníků. Jedná se o unikátní multimediální učební pomůcku, která je vhodná pro použití ve výuce i pro samostatnou práci žáka při domácí přípravě.

Vykreslování grafů funkcí pomocí Cabri Geometrie

Michal Musílek

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Komenského 234, 500 03 Hradec Králové; e-mail: Michal [dot] Musilekatseznam [dot] cz

Počítačem podporovaná výuka matematiky má na zdravotnické škole v Hradci Králové zelenou. Vedení školy zakoupilo pro potřeby výuky veškerý software doporučený garantem výběrového modulu úrovně „P“ školení SIPVZ „ICT ve výuce matematiky“ (Cabri Geometrie II Plus, Derive 6 a Imagine Logo).

Tvořivá informatika s Baltíkem v roce dva

JIŘÍ SUMBAL

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice; e-mail: sumbalatzsals [dot] edunet [dot] cz

Tvořivá informatika s Baltíkem v roce dva V roce 2002 vznikl projekt TIB, jehož cílem je vytvořit kompletní metodiku pro výuku informatiky na I. i na II. stupni základní školy. Vzniklo více než sto metodických materiálů, které jsou zdarma k dispozici. Příspěvek seznamuje posluchače s tím, čeho bylo během dvou let dosaženo a co se chystá pro další období. 

Soutěž Join multimedia s nástrojem Gamemaker - moje zkušenosti

PETR NASKE

Základní škola Červený Vrch, Alžírská 680, 160 00 Praha 6; e-mail: naskeatzscvrch [dot] cz

V českých podmínkách již několik let mají možnost učitelé své studenty ve věku 12 až 21 let hlásit do soutěže, kde se v týmech programuje aplikace, která kreativním a hravým způsobem představuje zadané téma. V přednášce zazní fakta o úspěchu ZŠ Červený Vrch z Prahy 6 v ročníku soutěže 2004 (první místo ve své kategorii v Evropě) a vyprávění o zkušenostech s vedením vítězného týmu.

Syndikovat obsah