Počítač ve škole 2004

Matematický seminář v maturitním ročníku s využitím počítače

VÁCLAV ZEMEK

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, Prachatice, 383 01 Prachatice, e-mail: vzemekatcentrum [dot] cz

Matematický seminář je příležitostí přehledně zopakovat klíčové poznatky, ukátat na souvislosti poznatků z různých partií středoškolské matematiky, porovnávat metody řešení úloh apod. K tomu je výborným pomocníkem počítač a programy, které jsou součástí školení SIPVZ "ICT ve výuce matematiky". Průběh semináře lze připravit formou prezentace. Studenti využívají programy i v samostatném řešení úloh.

Koncepce a organizace programátorských soutěží pro žáky základních škol a osmiletých gymnázií

Eva Hlavatá

Cirkevná základná škola R. Zaymusa, R. Zaymusa 3, 010 01 Žilina, Slovensko, e-mail: eva [dot] hlavataatict-edu [dot] org

Programovanie preniká na základné školy len veľmi pozvoľna a názory na jeho zavedenie sa rôznia.

K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejen) webových stránek školy

Jiří Zounek

Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, A. Nováka 1, 602 00 Brno, e-mail: zounekatphil [dot] muni [dot] cz

Školy prochází v současné době mnoha proměnami, které souvisejí nejenom s vývojem společnosti, ekonomiky, vědy, ale také s dynamickým rozvojem moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).

Zmizelí sousedé - obsažný námět projektového vyučování

Pavel Straka

Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn, e-mail: p [dot] strakaatzshtyn [dot] cz

Židovské muzeum v Praze organizuje od roku 1999 projekt Zmizelí sousedé, který mapuje život židovské komunity  v období mezi 1.a 2.světovou  válkou v obcích České republiky. Žáci Základní školy Horšovský Týn se zapojili do této činnosti v roce 2001.

Počítačová grafika na základní škole

Jiří Sumbal

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, jiri [dot] sumbalatict-edu [dot] cz

Příspěvek seznámí posluchače s možnostmi zapojení programů Zoner Callisto a Zoner Media Explorer do výuky informatiky na základní škole. Není zaměřen na obecný výčet vlastností těchto programů, ale na to, jak je konkrétně implementovat do výuky ICT. Podstatnou součástí ústního příspěvku jsou proto i ukázky z konkrétních prací žáků.

Článek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2004.

Tvořivá informatika

Jiří Sumbal

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, jiri [dot] sumbalatict-edu [dot] cz

Mezinárodní projekt Tvořivá informatika (TI) představuje nový způsob výuky informatiky na ZŠ (SŠ) projektovou metodou. Pokrývá všechny věkové skupiny žáků (momentálně od 1. do 9. ročníku základní školy, připravují se materiály pro střední školy) i všechny oblasti výuky informatiky – od textů, grafiky či tabulek přes Internet až po multimédia a programování. Všechny metodické materiály jsou přístupné zdarma na stránkách http://www.ict-edu.cz.

Modul P-MAT: jak učit matematiku s počítačem

Jiří Vaníček

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, jeronýmova 10, 371 15 Č. Budějovice, e-mail: vanicekatpf [dot] jcu [dot] cz

Pracoviště katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity získalo pověření garantovat vytvoření školícího modulu s názvem „ICT ve výuce matematiky“ (ve zkratce P-MAT) projektu Informační gramotnost v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání.

Gamemaker - první zkušenosti

Petr Naske

Základní škola Červený Vrch, 160 00, Praha 6, Alžírská 680, email: naske@zscvrch.cz

Výuka programování se opět často stává součástí výuky na všech typech škol – děti se mohou seznamovat s jazyky jako je Baltík, Logo, starší žáci dokáží ovládat tvorbu www stránek dokonce již i pomocí skriptovacích jazyků.

Obraz 9.C ve školním roce 2003/2004

Jaroslava Beranová

8. základní škola, Žežická 193, 261 92 Příbram VII e-mail: jaroslava [dot] beranovaat8zs [dot] pribram [dot] indos [dot] cz

Popis projektového vyučování v 9. třídách základní školy v hodinách informatiky s využitím počítačů, výpočetní techniky za spolupráce žáků a vyučujících ostatních předmětů. Cílem projektu je vytvořit prezentační program v PowerPointu, který se vypálí na CD, jako dárek  pro žáky, kteří budou končit v letošním školním roce.

Geoinformatika a vzdělávání

Miluše Valentová1, Hana Svatoňová2, Darina Foltýnová3

1ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1, e-mail: novakatgym [dot] cz

2Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, e-mail: pecatzel [dot] cz

3Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno, e-mail: 

Syndikovat obsah