Vzdělávání

Nabídka vzdělávacích akcí zaměřených na využití ICT ve výuce

VZDĚLÁVÁNÍ

V sekci Vzdělávání najdete databázi vzdělávacích akcí souvisejících s tematikou ICT ve výuce.

Pořádá vaše škola (organizace, firma) školení či kurz zaměřený na využití ICT ve výuce na základních nebo středních školách? Pak využijte portál Počítač ve škole k informování učitelské veřejnosti.

Přehled příspěvků v sekci Vzdělávání

Syndikovat obsah
  • Připravujeme pro Vás již třetí běh online kurzu Základy programování, ve kterém učitele metodicky provedeme prací s Visual Studiem (C#). Kurz zahájíme 22. května 2017.
  • V současné době dochází na školách ke stále intenzivnějšímu využívání mobilních zařízení. Také mnoho žáků samotných si do školy nosí svá vlastní mobilní zařízení (tablety, chytré mobilní telefony). Školy jsou také velmi dobře vybaveny interaktivními tabulemi a využívají je pro výuku většiny všeobecně vzdělávacích předmětů.
  • Mobilní zařízení (zejména tablety) mají obrovský potenciál pro využití ve výuce. Stále více žáků a studentů si vlastní mobilní zařízení nosí přímo do výuky. Na některých školách se objevují první mobilní učebny. 
  • Dálkový průzkum Země (DPZ) zažívá v posledních letech obrovský rozmach. Na mnoha webových portálech najdeme stovky leteckých i družicových snímků.
  • Geografické informační systémy (GIS) se v posledních letech začínají stále více prosazovat do výuky na základních i středních školách. Nabízí řadu možností, jak výuku zpestřit, zatraktivnit a zařadit do ní informace, s nimiž se žáci budou setkávat v běžném životě.
  • Pravidelně pořádané Školy jsou určeny učitelům informatiky na všech typech škol. Konají se v posledních dvou týdnech měsíce srpna na nějakém odlehlém místě (posledních osmnáct ročníků v Lipnici nad Sázavou).
  • Digitální technologie přináší do škol stále více možností. Učitel tak dostává do rukou prostředky, které mohou výukový proces zásadním způsobem ovlivnit, a to v dobrém slova smyslu. Přírodní vědy jsou ideální oblastí, kde se mohou moderní technologie uplatnit. Aby to ovšem bylo možné, musí se učitelé nejen dobře orientovat v celé škále různých učebních pomůcek, ale také...
  • Školní laboratorní systémy (měřicí systémy) nejsou zatím na našich školách příliš rozšířeny. Hlavním důvodem je malá informovanost pedagogů ohledně aktuální nabídky těchto systémů na našem trhu, dále pak představa o jejich možnostech a nakonec způsob zařazení do výuky. Tento kurz je zaměřen především na první dvě jmenované části — získání představy o ...
  • Technické a přírodovědné vzdělávání v našem školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let jsme kritizováni právě za malou podporu nových trendů v přírodních vědách a technických oborech. Naštěstí se tato situace pomalu mění. Nové výukové prostředky tak mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova...
  • Již v roce 2007 se v rámci RVP pro gymnázia objevila oblast „Algoritmizace úloh“, která obsahuje pojmy jako: algoritmus, zápis algoritmu a úvod do programování. Tento seminář je zaměřen na problematiku výuky výše uvedených téma s využitím moderních výukových prostředků, které se zaměřují především na nenásilné podnícení zájmu žáků poutavou formou (...
Syndikovat obsah