Nový přístup k fyzikálním experimentům

Čeněk Kodejška, Gymnázium Nový Bydžov, Komenského 77

 

Moderní, rychle se vyvíjející doba klade na vyučujícího stále větší nároky na to, jak má zaujmout své studenty a nadchnout je pro studium fyziky. Žákům připadá většinou studium fyziky příliš těžké, a proto se většinou jejich zájem obrátí ke studiu humanitních předmětů. Důkazem toho jsou nejen různé statistické průzkumy ale i každodenní zkušenost vyučujících fyziky (obecně většiny přírodovědných předmětů).
Hlavním cílem této práce bylo navrhnout fyzikální experimenty, které by si studenti mohli kdykoliv vyzkoušet sami doma, nicméně všechny navržené experimenty lze realizovat také ve škole formou laboratorních prací a některé i při výukových hodinách jako demonstrační experimenty. Jedná se o alternativní přístup, který vychází z klasických experimentů nebo z měření s profesionálními školními experimentálními systémy (ISES, Vernier, Coach). Na rozdíl od klasických pokusů využívá k vyhodnocení experimentu počítač a na rozdíl od profesionálních souprav cenově dostupné pomůcky, jejichž celková cena se pohybuje řádově v desetikorunách, maximálně ve stokorunách.

 

Příspěvek byl zveřejněn ve sborníku konference Počítač ve škole 2013.

NáhledPřílohaVelikost
kodejska.pdf432.45 KB
0
Vaše hodnocení: Žádné